HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek is een actieve, een sterke en één van de grootste verenigingen binnen de gemeente Hilvarenbeek. Als vereniging vertegenwoordigen wij lokaal ongeveer 1000 huurwoningen van corporatie Leystromen. Samen met onze collega huurdersverenigingen behartigen wij de belangen van zo’n 9.500 huurwoningen. Van de 1000 huurwoningen in ons werkgebied is ongeveer 50% lid van de vereniging.

De vereniging bestaat uit een bestuur en een aantal vrijwilligers welke samen het kernteam vormen en zich met passie en overtuiging inzetten voor de belangen van alle huurders en haar leden in het bijzonder, zowel lokaal als regionaal.

Dingen zijn onmogelijk….totdat er iemand komt die dat niet weet.

Op lokaal niveau behartigen wij de algemene belangen van huurders in de gemeente Hilvarenbeek en haar kerndorpen. Op regionaal niveau streven de drie zelfstandige huurdersorganisaties het gezamenlijke doel na, namelijk het algemeen belangen van huurders van woonstichting Leystromen. De drie huurdersorganisaties werken om deze gezamenlijke doelen te behalen samen in het Huurders Overleg Platform (H.O.P), welke is opgericht na de fusie tussen woonstichting Leyakkers en woonstichting Stromenland (2012). Door deze samenwerking zijn alle huurdersverenigingen in het werkgebied van Leystromen zelfstandige organisaties met hun eigen beleid.

Als H.B.V.H. vinden we het belangrijk dat er lokale zelfstandigheid is omdat dit zorgt voor:

   • Een goede verwevenheid in het lokale gebied. (kennis van het maatschappelijk terrein).
   • Een excellente lokale belangenbehartiging met grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.
   • Een goede vertaling van lokaal naar regionaal (Leystromen) beleid. (creëren van een helikopterview)
   • Een waarborging van maximale belangenbehartiging door korte lijnen met huurders.

Wij zijn er van overtuigd dat op deze wijze van werken de lokale belangen van alle huurders uit alle kernen in de gemeente Hilvarenbeek binnen het grote werkgebied van Leystromen gewaarborgd kunnen blijven. Dit alles uiteraard gepaard met een intensieve samenwerking met de overige (twee) huurdersorganisaties, immers door daar waar het kan samen te werken, tillen we de belangenbehartiging naar een exclusief niveau.

Als belangenvereniging is het van belang om oog te hebben voor het NU én Later.

Als HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek vinden wij het belangrijk dat ook op complex niveau (straat/wijk/woonblok) de belangen van huurders niet uit het oog verloren worden verloren. wij ondersteunen dan ook de diverse bewonerscommissies welke in ons werkgebied actief zijn. Tevens zijn deze huurdersverbanden voor ons ook een bron van informatie en inspiratie.

Waarom  een vereniging:

In het land zien we steeds vaker dat belangenverenigingen overschakelen naar de stichtingsvorm. Wij doen dat niet omdat wij vinden dat door het hebben van leden er een betere en grotere betrokkenheid vanuit huurders naar de vereniging ontstaat. Daarnaast hebben leden, via de Algemene Leden Vergadering, rechtstreeks invloed op de belangenbehartiging die door de kerngroep wordt uitgevoerd. Een ander argument is het feit dat 50% van de huurders een kleine jaarlijkse vergoeding overhebben voor hun belangenorganisatie dat wij als organisatie naar de corporatie Leystromen, gemeente Hilvarenbeek en onze gesprekspartners een stem hebben vanuit een sterke achterban.

Het zijn van een vereniging houdt in dat we jaarlijks diverse activiteiten vast op onze agenda hebben staan:

 • Jaarlijks een Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • Organiseren van interessante thema-avonden.
 • Advies geven m.b.t. huurderszaken.
 • Lokale belangenbehartiging bij o.a.:
  • Participatieraad Hilvarenbeek.
  • Gecoördineerd Ouderenwerk, werkgroep Wonen.
  • Gemeentelijk platform Wonen.
  • Seniorenraad Hilvarenbeek.
 • Contact en ondersteuning bewonerscommissies.
 • Huurders informeren.
 • Huurders bevragen over specifieke zaken.
 • enz.

Kortom, steun uw Huurders Belangen Vereniging Hilvarenbeek en wordt vandaag nog lid.

Door diversiteit en samenwerking voorkomen we dat we dingen ervaren zoals we denken dat ze zijn. Door diversiteit op alle mogelijke manieren samen te brengen in één organisatie voorkomen we dat we een vertekent beeld krijgen van de werkelijkheid.