HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek is een actieve en sterke verenigingen binnen de gemeente Hilvarenbeek. Als vereniging vertegenwoordigen wij lokaal ongeveer 1000 huurwoningen van Woonstichting Leystromen. Samen met onze collega huurdersverenigingen behartigen wij de belangen van zo’n 9.500 huurwoningen.

De vereniging bestaat uit een bestuur en een aantal vrijwilligers welke samen het kernteam vormen en zich met passie en overtuiging inzetten voor de belangen van alle huurders en haar leden in het bijzonder, zowel lokaal als regionaal.

Dingen zijn onmogelijk….totdat er iemand komt die dat niet weet.

Op lokaal niveau behartigen wij de algemene belangen van huurders in de gemeente Hilvarenbeek en haar kerndorpen. Op regionaal niveau streven de huurdersorganisaties het gezamenlijke doel na, namelijk het algemeen belangen van huurders van woonstichting Leystromen. De huurdersorganisaties werkten om deze gezamenlijke doelen te behalen van 2012 tot eind 2019 samen in het Huurders Overleg Platform, of te wel het H.O.P.

Door het stoppen van Huurdersvereniging Oisterwijk (31-12-2019), de toenemende wettelijke verplichtingen voor de huurdersorganisaties en als voortzetting van het H.O.P. is 2020 het moment daar om samen verder te gaan in èèn organisatie, Stichting Huurders Leystromen (oprichting per 22-01-2020).

Uiteraard is het in de nieuwe stichting belangrijk dat de ‘color local’  en de lokale verbondenheid gewaarborgd wordt, dit zorgt namelijk voor:

   • Een goede verwevenheid in het lokale gebied. (kennis van het maatschappelijk terrein).
   • Een excellente lokale belangenbehartiging met grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.
   • Een goede vertaling van lokaal naar regionaal (Leystromen) beleid. (creëren van een helikopterview)
   • Een waarborging van maximale belangenbehartiging door korte lijnen met huurders.

Het voltallige kernbestuur is er van overtuigd dat deze nieuwe werkwijze  de lokale belangen en het algemeen belang van alle huurders in het werkgebied van Woonstichting Leystromen gewaarborgd blijven en dat er een krachtigere samenwerkingspartner ontstaan voor gemeenten en Woonstichting Leystromen.

Als belangenvereniging is het van belang om oog te hebben voor het NU én Later.

Een mooi resultaat is dat in de nieuwe organisatie, Stichting Huurders Leystromen, ook de belangen van bewonerscommissies en startende huurders beter behartigd zullen worden.

Op 11 maart 2020 vindt er een bijzonders Algemene Leden Vergadering plaats voor alle leden van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek. Hier zullen te plannen die voortkomen uit een eerder besluit van de leden om de intensieve samenwerking verder te ontwikkelen tot één belangenorganisatie worden toegelicht en ter beoordeling worden voorgelegd aan de leden.

Door diversiteit en samenwerking voorkomen we dat we dingen ervaren zoals we denken dat ze zijn. Door diversiteit op alle mogelijke manieren samen te brengen in één organisatie voorkomen we dat we een vertekent beeld krijgen van de werkelijkheid.

Agenda tip voor leden.
11 maart 2020.
Bijzondere ALV.