H.B.V.H. & Hilverstroom:

HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek is als één van de drie huurdersverenigingen actief in het werkgebied van Woonstichting Leystromen. De basis van onze vereniging is belangenbehartiging vanuit de lokale verbondenheid met huurders in de gemeente Hilvarenbeek. Als organisatie werken wij graag samen met anderen om onze doelen te bereiken. Dit doen wel zowel regionaal, landelijk als lokaal.
De komende jaren leggen wij de focus op onderwerpen als duurzaamheid, langer thuis wonen en de betaalbaarheid van huren. In het kader van duurzaamheid zijn HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek en Hilverstroom een samenwerkingsverband aangegaan. In dit samenwerkingsverband hebben we afgesproken dat we daar waar mogelijk gezamenlijk de huurders van Woonstichting Leystromen in de gemeente Hilvarenbeek informeren over maatregelen in het kader van het verduurzamen en het verlagen van de energielasten om zo betaalbaarheid te vergroten.
Deze samenwerking is gericht op voorlichting en advisering en heeft geen financiële consequenties voor beide partijen. Hoewel er een samenwerking is tussen Hilverstroom en de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek en er gezamenlijk voorlichting en advies wordt gegeven willen wij als H.B.V.H. nadrukkelijk vermelden dat huurders wel een gedegen advies krijgen maar niet verplicht worden om ook over te stappen naar Hilverstroom maar dat zij nadrukkelijk zelf, indien van toepassing, een afwegingen moeten en kunnen maken wat voor hen de beste keuze is.

Waarom werken wij samen:
 Onze partner staat net als ons midden in en is verbonden met de lokale samenleving.
 Onze partner is dichtbij en makkelijk benaderbaar voor u.
 Wij vinden het belangrijk dat er lokale initiatieven in duurzaamheid ontstaan.
 Samenwerking vergroot de betrokkenheid, zichtbaarheid en continuïteit van lokale initiatieven.
 Beide partijen zijn transparant en helder over de samenwerking.

Voorlichting en advies:
Als HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek nodigen wij u van harte uit om een vrijblijvend advies te vragen over hoe u uw woonlasten kunt verlagen door met onze energiecoaches te kijken naar uw energielasten en mogelijk besparingen die voor realiseerbaar zijn. Het advies is gratis en geheel vrijblijvend. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Hilverstroom of Hans van Mazijk {H.B.V.H} via hans.van.mazijk@hurenhilvarenbeek.nl.

Klik hier voor meer informatie over Hilverstroom.