Wegens grote belangstelling is het niet meer mogelijk om in te schrijven op deze cursus.

Duurzaamheid is een breed begrip, met landelijke wet- en regelgeving en lokale ontwikkelingen en mogelijkheden. HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek is zich hiervan bewust én is zich tevens bewust van het feit dat slim omgaan met ontwikkelingen rondom duurzaamheid óók voor huurders van belang is om in de (nabije) toekomst betaalbaar te kunnen wonen.

Vanuit deze overtuiging leidt HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek enkele energieambassadeurs op én heeft men de lokale vrijblijvende samenwerking opgezocht met Hilverstroom, we organiseren gezamenlijk het energiecafé en interessante lezingen over duurzaamheid. Kortom, als HuurdersBelangenVereniging zijn we al actief op het gebied van duurzaamheid, energielasten en huurders bewust maken van de invloed op zijn/haar woonlasten. Maar de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek gaat wederom een stap verder……

Zoals een ieder weet hebben energiebesparende maatregelen direct verband met het terugdringen van uw woonlasten. In deze tweedaagse cursus/workshop maken we de koppeling van actuele ontwikkelingen naar de praktische toepasbaarheid. Tijdens de training wordt er op een interactieve manier steeds verder ingezoomd op het belang voor en het overbrengen van bewustwording van huurders om hen te coachen in de mogelijkheden die er zijn.

Welke onderwerpen komen er in deze cursus aan de orde:

 • Actuele ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid:
  • U wordt op hoofdlijnen meegenomen in de huidige ontwikkelingen die plaatsvinden en waar woningcorporaties mee te maken krijgen. De kaders waarbinnen mogelijkheden liggen zijn onder andere vastgelegd in de Woningwet 2015 en de Warmtewet. U krijgt meer inzicht in de context waar woningcorporaties in algemene zin mee te maken hebben en het belang voor woningcorporaties om duurzaamheidsdoelstellingen te bewerkstelligen.
 • Waarop kunt u invloed uitoefenen binnen de kaders van wet- en regelgeving:
  • We nemen u mee in de mogelijkheden die voortkomen uit de veranderingen binnen wet- en regelgeving en de kaders waar woningcorporaties op lokaal niveau mee te maken hebben. Het maken van prestatieafspraken en duurzaamheidsbeleid van de corporatie zijn strategische onderwerpen waar u mee te maken hebt en waar u invloed op uit kunt oefenen met oog voor het belang van huurders. Wat is uw rol in het geheel, waar staat en gaat u voor om een bijdrage te leveren?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor huurders?
  • De huidige kaders hebben hun weerslag op huurders. In dit onderdeel gaan we verder in op waar huurders mee te maken krijgen wanneer zij deelnemen aan duurzaamheidprojecten en welke mogelijkheden er zijn voor huurders om energie te besparen. Wat levert het voor huurders op om deel te nemen?
 • Enthousiasmeren:
  • Tijdens dit onderdeel nemen wij de deelnemers mee in gesprekstechnieken die bijdragen aan het enthousiasmeren van huurders om deel te nemen. Het denken vanuit huurders vormt hierin de basis. Welke informatie is voor de huurder van belang en op welke wijze kunt u de huurder bewust laten worden van het belang van deelname aan duurzaamheidsprojecten of energiebesparende maatregelen?  U gaat naar huis met praktische tips die gericht zijn op motiveren, activeren en overtuigen.

De cursus/workshop wordt gegeven in samenwerking met De Nieuwe Wind en vindt plaats op beide dagen van 10:00 uur tot +/- 14:30 uur op een inspirerende locatie in de gemeente Hilvarenbeek (Buitenhof Hilvarenbeek). De cursus/workshop is incl. biologische lunch, er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

De HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek stelt haar cursus/workshop open voor leden van bewonerscommissies, huurders van woonstichting Leystromen, vrijwilligers en bestuursleden huurdersorganisaties in het werkgebied van Leystromen en lokale verenigingen, instanties en stichtingen. Vooraf inschrijven is verplicht en VOL=VOL. Wegens de grote belangstelling is inschrijven voor deze cursus niet meer mogelijk.