Als huurder is het belangrijk om lid te zijn van een huurdersorganisatie, voor huurders in de gemeente Hilvarenbeek staat de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek opgesteld om op te komen voor uw (collectieve) belangen bij de verhuurder en gemeente Hilvarenbeek. Zeker in een tijd waarin woonstichting Leystromen haar beleid versoberd, een tijd waarin Huren minder zeker wordt maar waar het zeker minder wordt, is het van belang om gezamenlijk, als huurders, een stem te creëren welke gedragen wordt door een grote achterban.

Een tijd waarin het minder zeker wordt maar waar het zeker minder wordt.

De toekomst is voor iedereen onzeker, maar zeker voor huurders welke vaak toch tot de groep mensen met de lagere inkomens behoren wacht een blijvende onzekere toekomst. Hoeveel blijven de huren stijgen, welke kosten ga ik betalen voor het onderhoud, tot hoever blijven de energiekosten stijgen en kan ik de woonlasten wel blijven betalen met een dalend of weinig stijgend inkomen? Kortom, het is nu tijd om een krachtige stem te laten horen bij de verhuurder.

ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN:

Het klinkt eenvoudig en dat is het ook. Hoe groter een vereniging, hoe sterker. Als huurdersvereniging staan wij sterker als veel huurders lid zijn. Je wordt serieuzer genomen naarmate je meer mensen vertegenwoordigt. Kortom, hoe meer leden uit alle kernen van de gemeente Hilvarenbeek, hoe groter uw en onze stem bij de grote verhuurder Leystromen, maar ook binnen onze samenwerking met de drie andere huurdersorganisaties. Laat de H.B.V.H. daarom groeien van 45-50% naar 60-70% leden van de Hilvarenbeekse huurders.

VINGER AAN DE POLS:

HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek is al vanaf 1995 een succesvolle belangenbehartiger op het gebied van huren. Wij hebben een uitgebreid netwerk met woonstichting Leystromen, de gemeente Hilvarenbeek, De Nederlandse Woonbond, Het Huurdershuis, de lokale en landelijke politiek, lokale organisaties en natuurlijk met onze regionale huurdersorganisaties. Door lid te worden van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek geeft u ons de kracht om voor u de vinger aan de pols te houden bij alle partijen in het speelveld zodat uw huurdersbelangen optimaal worden behartigd.

DIENSTEN:

Als lid van de HuurdersBelangenVereniging kunt u altijd van onze diensten en kennis gebruik maken.  Wij ondersteunen adviseren u bij al uw huurdersvragen en kunnen ondersteuning bieden om problemen op te pakken. Dat kan telefonisch, digitaal of met een persoonlijk gesprek op afspraak.

THEMABIJEENKOMSTEN:

Door lid te worden steunt u de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek om themabijeenkomsten te organiseren. Dit zijn bijeenkomsten (groot en klein) waarin u als huurder over specifieke onderwerpen wordt geïnformeerd. Als lid heeft u de mogelijkheid om aan de kerngroep kenbaar te maken waarover u geïnformeerd zou willen worden.

WEDERZIJDS INFORMEREN:

Daarnaast weten wij ook niet alles. Wij moeten onze oren te luisteren leggen in alle kernen. Een groter ledental geeft bekendheid en een grotere betrokkenheid. U kunt als lid invloed uitoefenen op het beleid, uw woonomgeving en voor ons nuttige tips of informatie doorgeven. Kortom als lid bepaald u mede waar uw belangenorganisatie het over heeft met woonstichting Leystromen, de gemeente en overige partners. Daarom wederzijds infomeren.

Ga hier verder om lid te worden van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek.