Waar moet u op letten als u de binnenkant van uw woning wil aanpassen aan uw eigen smaak? Hiervoor golden altijd al regels maar sinds 1 augustus 2003 zijn de regels voor ZAV’s (zelf aangebrachte voorzieningen) eindelijk officieel in de wet geregeld.

Veranderingen moeten uiteraard deskundig worden uitgevoerd. U bent als huurder aansprakelijk voor eventuele schade zolang u in de woning woont. Voor ZAV’s die zonder noemswaardige kosten voor- en door de verhuurder(!) ongedaan gemaakt kunnen worden heeft u geen toestemming nodig. In alle andere gevallen heeft u wel toestemming nodig.

Uw verhuurder is verplicht binnen 8 weken akkoord te gaan zolang de waarde en verhuurbaarheid van de woning door de ZAV niet wordt verminderd. Gaat de verhuurder niet akkoord dan krijgt u via de rechter vervangende toestemming. Ook als de waarde of verhuurbaarheid van de woning daalt, kan de rechter, na belangenafweging, soms toestemming geven.

Bij verhuizing mag u de veranderingen verwijderen zolang u de woning maar netjes oplevert. Laat u de veranderingen zitten dan kunt u een vergoeding eisen wanneer de verhuurder van de veranderingen profiteert en u de kosten nog niet heeft kunnen terugverdienen.

Deze regels zijn dwingend in de wet opgenomen. Dat wil zeggen, de verhuurder mag in het contract hier niet van afwijken ten nadele van de huurder. In theorie zijn de regels vrij simpel. In de praktijk zal nog moeten blijken hoe rechters precies met de nieuwe regels omgaan. Ieder huis en iedere situatie is bovendien anders. Laat u zich daarom altijd vooraf adviseren over uw situatie voordat u gaat klussen.