Onderhuur”, “medehuur”, “samenwonen” en “inwonen” zijn termen die vaak verward worden. Het gaat echter om totaal verschillende zaken. Daarom vindt u hier voor de helderheid eerst een uitleg van deze begrippen. Daarna kunt u lezen welke rechten u in de verschillende situaties heeft.

 

Medehuur

Van medehuur is sprake als er meer mensen op het huurcontract staan. Of als de huurder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de andere persoon. In al deze gevallen heeft de medehuurder (vrijwel) dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Onderhuur

Bij onderhuur huurt u de woonruimte niet van de verhuurder maar van iemand die zelf ook huurder is. Het kan zowel om een woning als om een kamer gaan. Als dit met toestemming van de verhuurder en de gemeente gebeurt dan gaat het om legale onderhuur. Als de woonruimte zonder toestemming van de verhuurder en/of de gemeente gebeurt is er sprake van illegale onderhuur.

Samenwonen

We leven in een vrij land. u mag samenwonen met wie u wilt. Dat mag met een geliefde zijn, maar ook met een vriend, een studiegenoot of een bekende zijn. De verhuurder heeft daar niets over te vertellen. (Let op: het inkomen van personen die gezamenlijk één huishouden voeren wordt bij elkaar opgeteld, dit kan gevolgen hebben voor de huursubsidie en/of huurverhoging).

Samenwonen is alleen niet toegestaan als er sprake is van ‘over-bewoning’, bijvoorbeeld als u met 6 volwassenen op een 2 kamerwoning wilt wonen. Of als de situatie zich daar duidelijk niet voor leent, zoals bijvoorbeeld wanneer u een hospitakamer bij iemand in huis huurt, dan mag u niet zomaar iemand anders bij u op de kamer laten wonen.

Inwonen

Inwonen is hetzelfde als samenwonen.