Er bestaan twee soorten onderhuur. Onderhuur van een gehele woning en onderhuur van een kamer waar de hoofdhuurder zelf woont.

Onderverhuur van de hele woning.

Onderhuur van een hele woning is niet toegestaan tenzij de verhuurder toestemming heeft gegeven. Als u uw woning toch onderverhuurt dan is dit illegaal. U loopt het risico uw woning kwijt te raken.

Vaak stelt de gemeente ook eisen aan het onderverhuren van woonruimte. Als u toestemming van de verhuurder heeft maar geen toestemming van de gemeente, loopt u toch het risico de woning kwijt te raken. Deze regels zijn per gemeente verschillend, informeert u bij uw eigen gemeente.

Onderverhuur van de hele woning kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als de hoofdbewoner tijdelijk voor werk of studie elders verblijft. Als u uw woning tijdelijk wil verhuren moet u dit juridisch wel goed regelen. In het tijdelijk contract moet duidelijk staan dat u zelf op de woning terug zult keren en dat de tijdelijke huurder de woning moet ontruimen na afloop. Als het gaat om het tijdelijk verhuren van een koopwoning heeft u ook toestemming van de hypotheekbank nodig.

Zie ook woning zoeken, tijdelijke verhuur.

Onderhuur van een kamer.

Als u een kamer bij iemand in huis huurt dan is dat officieel ook onderhuur. Officieel is hiervoor wettelijk ook de toestemming van de verhuurder nodig.

In de praktijk ligt dit echter anders. Als de kamerbewoner/onderhuurder zich netjes gedraagt en geen overlast veroorzaakt, dan heeft de verhuurder geen last van de situatie.

De verhuurder zou theoretisch gezien naar de rechter kunnen stappen en kunnen eisen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden wegens onderverhuren zonder toestemming. Uit jurisprudentie blijkt dat een rechter in dat geval oordeelt dat de verhuurder theoretisch wel gelijk heeft maar geen zwaarwegend belang heeft.