Degene die met de hoofdhuurder alleen maar samen woont heeft geen huurrechten. Ook niet als u bij wijze van spreke al 20 jaar samenwoont.

Huurrechten heeft u alleen als u ook op het contract staat of als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Als daar geen sprake van is, dan is het dringend aan te raden om medehuurderschap aan te vragen bij de verhuurder.

Leest u verder onder ‘medehuur’ hoe u dit kunt regelen.