Afscheid:

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 8 maart jongstleden heeft de voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek aangekondigd dat Dhr. Frans Driesser aftreed als secretaris en vice-voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek. Frans heeft zich ruim 20 jaar ingezet voor de vereniging en gaat het wat rustiger aan doen. Frans zal zich wel blijven inzetten bij de onderhandelingen over de prestatieafspraken 2019 – 2021.

Mevrouw Mieke Franken, al ruim 15 jaar actief binnen de vereniging met o.a. de laatste jaren belast met het leden-contact en diverse andere zaken die de huurder direct aangingen zoals communicatie huurder/Leystromen heeft ook per 8 maart 2018 om gezondheidsredenen haar taken neergelegd. We zijn blij dat ook Mieke op de achtergrond beschikbaar blijft om de H.B.V.H. daar waar mogelijk te ondersteunen.

Het bestuur wil beide personen hartelijk danken voor hun jarenlange inzet voor de huurders in de gemeente Hilvarenbeek. Op 8 maart hebben Mieke en Frans een mooi wijnpakket ontvangen uit handen van de voorzitter, daarnaast zal de kerngroep nog op gepaste wijze afscheid nemen tijdens de komende teambuildingsactiviteit. Leden van de H.B.V.H. hebben na afloop van de ALV onder genot van een drankje persoonlijk de hand kunnen schudden van de vertrekkende bestuursleden.

Welkom:

Ondanks het vertrek van bovenstaande kerngroep leden van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek is het bestuur blij te kunnen melden dat we als kerngroep op kracht kunnen blijven door twee nieuwe vrijwilligers, die wij voor dit moment graag even kort aan u voorstellen.

Mevrouw Ine Sprangers zal toetreden tot het bestuur/kerngroep van de H.B.V.H. Zij zal zich o.a. bezig gaan houden met het leden-contact/administratie en communicatie huurders/leystromen en diverse andere zaken.

Mevrouw Annemarike Toepoel zal als vrijwilliger toetreden tot de kerngroep van de H.B.V.H. en zal worden belast met het secretariaat. Annemarike is voor de H.B.V.H. geen onbekende omdat zij al enige tijd ook het secretariaat voert voor het Huurders Overleg Platform. (www.huurdersoverlegplatform.nl).

De heer Hans van Mazijk, bestuurslid sinds 2016, zal de rol van vice-voorzitter op zich nemen.

Wilt u ook de H.B.V.H. versterken als specialist en/of lid van de kerngroep en wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met het secretariaat@hurenhilvarenbeek.nl.

Veranderende samenstelling bestuur/kerngroep H.B.V.H.