De HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende zaken en is actief betrokken bij wezenlijke beleidskwesties die spelen bij woonstichting Leystromen. Omdat het werkgebied van Leystromen meer bevat dan alleen de gemeente Hilvarenbeek brengen wij in samenwerking met de overige twee huurdersorganisaties op diverse terreinen gezamenlijk advies uit.

De overige twee huurdersorganisaties in het gebied van woonstichting Leystromen zijn: Uw Huurdersraad en Huurdersvereniging Oisterwijk. De drie zelfstandige huurdersorganisaties werken samen onder de naam H.O.P, wat staat voor Huurders Overleg Platform. In 2015 hebben de huurdersorganisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend en in 2016 zijn de eerste stappen gezet in het “professionaliseren” van het Huurders Overleg Platform. Dit alles in het kader van richting 2025.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Hilvarenbeek overlegt regelmatig met haar huurders en bewonerscommissies in haar werkgebied. Zij neemt de opgehaalde informatie mee naar diverse overleggen met gemeente Hilvarenbeek, woonstichting Leystromen en andere lokale partijen.

Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten om met huurders in gesprek te gaan over belangrijke ontwikkelingen en maatschappelijke kwesties.